ההיסטוריה של

הקנאביס

ומה המצב בישראל?

2011

בישראל התקבלה 'החלטת ממשלה מספר 3609' הקובעת כי משרד הבריאות ישמש "סוכנות ממשלתית" שתנהל את פעילות ענף הקנאביס הרפואי, בהתאם להוראות האמנה האמורה ופקודת הסמים. לצורך כך הוקמה במשרד הבריאות "יחידת הקנאביס הרפואי" (יק"ר) שמנהלת את פעילות הענף כולו בתחומי חקיקה, רישוי ופיקוח.

2018

בישראל אושרה הצעת החוק לאי הפללה.
על פי הצעת החוק המשטרה תאכוף את העבירות של שימוש או החזקת קנביס בפעם הראשונה לבגיר באמצעות קנס של אלף שקלים ובפעם השנייה באמצעות קנס של אלפיים שקלים. התיק על עבירה שלישית ייסגר בתנאי של השתתפות בסדנאות או פעולות התנדבותית ורק בעבירה הרביעית יוגש כתב אישום.

2021

לראשונה בישראל נושא הלגליזציה (שוק קנאביס חוקי) נכנס להסכם קואליציוני.
ראשי המפלגות של גוש השינוי חתמו על הסכם קואליציוני הכולל סעיף שמבטיח לקדם הסדרה של שוק קנאביס חוקי ואי הפללת צרכנים.

הרמוני פארם עד הבית

בשביל מוצרי הקנאביס הרפואי ומוצרי הפארם של harmony,
לא חייבים לצאת מהבית והמשלוח בדרך!